Buller vid renoveringar

Vi vill påminna om reglerna som gäller vid renoveringar. Det är viktigt att ta hänsyn till omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (vardagar 08.00-17.00, helger 11-17).