Dialog och information om lokalen 10 april

Plan-del-2-alt-c.ai

Sedan länge, över tjugo år, har vår lokal på bottenplan stått tom – en yta på 642 kvadratmeter, som förr i tiden var plats för ett tryckeri. Styrelsen i Brf Skäpplandsgatan 13-17 har frågat de boende vad vi ska göra med ytan, i en enkät och i ett dialogmöte. Det som stod högst på listan var lägenheter, övernattningslägenhet, samlingslokal och gym.
Utifrån detta har vi i styrelsen arbetat för att ta fram ett förslag på hur ytan bäst kan användas. Målet har varit att ta fram ett förslag som stärker föreningens ekonomi, och ökar trivseln.

Beslut om lokalen tas på en stämma

Vi har under hösten gjort en bullermätning för att se hur vi kan bygga, kontaktat mäklare för att få deras synpunkter och pratat med stadsbyggnadskontoret. Därefter har vi tagit hjälp av företaget Rotpartner för att rita upp hur ytan kan disponeras, och det är de skisser du kan se här intill.

Dessa skisser är en del av det underlag som kommer att presenteras på en ordinarie eller extra stämma under detta halvår. Detta är en sorts tjuvtitt.

Vi kommer också att presentera en bedömning av ekonomin i projektet, så att medlemmarna ska kunna ta ställning.

Informationsträff, öppet hus 10 april kl 18.00

Inför beslutet på årsstämman är alla boende i huset välkomna att delta i en informationsträff nere i lokalen, där vi kan prata om skisserna med arkitekten, ställa frågor och prata om ekonomin.

En produktion av bostadsrätter kommer innebära att vi får ett initialt ekonomiskt överskott. Vi blir dessutom fler medlemmar som delar på driftskostnader och lån. Därigenom kommer vi förbättra vårt framtida årliga ekonomiska resultat och även indirekt sänka föreningens belåningsgrad. Vi skulle alltså stå starkare i ekonomiskt tuffa tider eller om oförutsedda renoveringsbehov dyker upp. En övernattningslokal och plats för hobbyaktiviteter är en trevlig bonus.

Välkomna till lokalen måndag den 10 april kl 18.00!

Sedan då?

Om beslut fattas om ombyggnad kommer förfrågningsunderlag att tas fram och en upphandling att genomföras. Projektet kan tidigast påbörjas efter sommaren, eftersom bygglovshandlingar ska tas fram, upphandlingar göras, detaljerade ritningar tas fram, etc.

Handlingar: