Balkongerna renoveras och förlängs

På extrastämman, den 31 augusti, röstade medlemmarna enhälligt för att förlänga husets balkonger och montera brandskydd på dem. Det beslutades också att de utan balkong skulle få renovering invändigt, motsvarande den andel av kostnaden för balkongförlängning och brandväggar som de är med och bekostar via sitt andelstal. Samtliga medlemmar som inte röstade på stämman har gett sitt medgivande efter mötet. Därmed slipper vi ta frågan till hyresnämnden.
Sedan tidigare har styrelsen beslutat att balkongerna ska renoveras, eftersom de är i dåligt skick. Detta enligt de besiktningar som gjorts, och enligt vårt planerade underhåll. Kontrakt har skrivits med PSAB, som är erfarna entreprenörer.
Stadsbyggnadskontoret arbetar fortfarande med bygglovet, men måste inhämta synpunkter från grannhusen. Samtidigt säger de också att ansökan ser bra ut. Signalerna är positiva. Att påbörja arbetet i år är uteslutet på grund av bygglovsprocessen, mera rimligt är att arbetet  startar i februari eller mars.
Det innebär att vi kan i lugn och ro kan återkomma med en beskrivning av när arbetet sätter igång, var i huset de börjar, vilka frivilliga tillval som kommer att finnas, hur inglasningarna kommer att se ut, och så vidare. Det blir alltså ett informationsmöte till i vinter.