Information om balkongrenovering

Torsdagen den 22 januari hölls ett informationsmöte angående balkongrenoveringen.
Arbetet som kommer att utföras på era balkonger är framförallt en upprustning och förlängning av balkongplattorna med 50 cm. Ni kommer att få ett nytt räcke i aluminium och ett sk. opalglas, ett ljusgenomsläppligt, vitt glas. Vi kommer också attmåla om och snygga till träpanelen i anslutning till balkongen. I samband med renoveringen kommer ni som är medlemmar ges möjligheten att köpa till en inglasning.

Arbetsplats

Ert hus och den närmaste omgivningen kommer för en tid vara en arbetsplats för de hantverkare som utför renoveringsarbetena. Alla som är involverade i renoveringen kommer att bära en id-bricka och ta största möjliga hänsyn till er.

Tidplan

Om vädret tillåter reser vi ställningarna i början på februari. I mitten av februari börjar rivningen av balkongerna och från och med då kommer balkongerna vara avstängda. Rivningen är ett bullrigt och dammigt arbete, så var beredda på att det kommer att vara höga oljud under dagtid i ca 4 veckor. Målsättningen är att balkongerna ska vara klara till att semestern påbörjas i början av juli.

Att tänka på

Det är viktigt att era utemöbler, krukor, prydnadsföremål etc städas bort från balkongerna så snart som möjligt. Tidigare erfarenheter har visat att det också kan vara bra att plocka bort allt från fönsterbrädor och andra hyllor i närheten av balkongerna då rivningsarbetet kommer vibrera en hel del. En container kommer finnas tillgänglig mellan 30 januari till 2 februari om ni vill passa på att slänga något.
Har ni husdjur behöver ni tänka på hur de upplever den höga ljudnivån. Det bästa är om de har möjlighet att bo eller vara någon annanstans under dagen, alternativt vara i ett rum som inte vetter mot balkongen.

Tillval

Det finns möjligt för medlemmar att köpa till en inglasning till balkongen, detta bekostas i dessa fall av respektive lägenhetsinnehavare. Ni kommer också kunna välja till solskydd, matta och eluttag. Kostnaden varierar beroende på balkongens storlek.
Mer specifik information om tillvalen kommer i en separat information.

Håll koll på informationen som delas ut!

Information angående ombyggnationen kommer i fortsättningen komma från PSAB och den kommer sättas upp i trapphusen och på hemsidan. Viktig information kommer också att lämnas i era brevlådor.

Som vi tidigare nämnt är det Sven-Olof Adolfsson från PSAB som kommer vara platschef för projektet. Honom når ni på telefon 076-891 79 75. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Angelica Starke på telefon 010-209 64 18 alternativt via epost angelica.starke@rotpartner.se.

Informationsblad inför renovering