OVK godkänd och energibesparande armatur

Obligatorisk ventilationskontroll avklarad 
En så kallad “OVK” har genomförts i huset. Den har gett oss underlag att justera ventilationen något, och vi har därmed också en godkänd besiktning för ett antal år framåt. 

Energibesparing med ny armatur 
I källargången har vi nu armatur som är tänd när man vistas där, och som släcks automatiskt. Detta gör att vi minskar energiförbrukningen.