Valberedning och motioner

Valberedning 
Valberedningen söker fler engagerade till styrelsen. Anmäl ditt intresse till valberedning@brfskapplandsgatan.se eller till Elsa Johnsson på nummer 13. 

Skicka in en motion till vårens årsstämma
Dina idéer är viktiga för att utveckla huset, och inför årsstämman (datum ej fastställt) kan du lämna in dina förslag. Du har fram till 15 mars på dig att lämna in en motion. I den ska ingå: 
1. En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrunden till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
2. Ett förslag till beslut.
3. Ditt namn och ditt 
lägenhetsnummer.
4. Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf 
Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg 

Motionerna publiceras med namn på brfskapplandsgatan.se. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.