Kallelse årsstämma, nytt datum!

Vi har hittat ett nytt datum för årsstämman och hoppas att så många som möjligt kan komma. Även nytt datum för motioner.

Tid: Tisdagen den 9 Juni 2020 kl 18:00 – 20:00.

Plats: Frölundaborg.

Motioner: Sista datum för motioner är den 9 Maj 2020. Skickas till föreningens e-postadress eller lämnas i föreningens postfack i uppgång 13.

Ta hand om er!

 

//Styrelsen

Gå med i en riktigt bra styrelse!

”Ingen kan väl ha missat vilken fantastisk förvandling huset har genomgått de senaste åren: ekonomin har stärkts, utemiljön är ett rejält lyft och huset i sig är bättre omhändertaget än någonsin. Det kan vi tacka en kompetent styrelse för, men också väldigt trevliga och kloka medlemmar i föreningen, som stöttar styrelsen på olika sätt; med förslag, feedback eller genom att delta på årsstämmor.

Styrelsen är öppen för alla medlemmar i föreningen. Det är ett roligt arbete, som ger stora möjligheter att påverka, att lära känna grannar, att skaffa sig nya erfarenheter och att ta ansvar.

Vi vill gärna berätta mer om vad det innebär att arbeta i styrelsen, för den som känner att det skulle kunna vara intressant, men som kanske är osäker på vad arbetet innebär. Hör av dig till Tomas Zeljko, i valberedningen, på 0735-35 55 45 eller mejla till valberedning@brfskapplandsgatan.se, så kan vi ha ett samtal. Du kan kontakta oss också om du vet att du vill sitta med nästa år, eller i framtiden.

Med vänlig hälsning,
Valberedningen, Gun Marie Håman och Tomas Zeljko.”

Motioner till årsstämman

Inför stämman kan du lämna in dina idéer till hur föreningen och vårt boende ska utvecklas. Du har fram till den 1 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas
  • Ett förslag till beslut
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer

Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller lägg den i föreningens postfack på Skäpplandsgatan 13. Motionerna publiceras på brfskapplandsgatan.se under ”Om föreningen och huset – Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Dags för årsstämma, 24 mars

Alla medlemmar i Brf Skäpplandsgatan hälsas välkomna till föreningens årsstämma, måndag den 24 mars, kl 18-20, Högsbo kyrkas församlingshem.
Det är en milstolpe i föreningens historia, eftersom vår första årsredovisning ska upp till beslut. I årsredovisningen finns också en förvaltningsberättelse som berättar vad som har hänt från det att vi tog över huset. Och det är mycket som har skett under året!
Alla medlemmar får kallelsen och dagordningen utdelade i sina brevinskast, tillsammans med årsredovisningen, under slutet av vecka tio.

Lämna dina förslag inför årsstämman

Dina idéer är viktiga för att utveckla huset, och till årsstämman kan du lämna in dina förslag.

Du har fram till den 10 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
  • Ett förslag till beslut.
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer.
  • Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

Motionerna publiceras med namn på brfskapplandsgatan.se under ”Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Valberedning

Just nu arbetar styrelsen med att hitta kandidater till den kommande styrelsen. Kontakta valberedningen om du är intresserad, så berättar de mer.