Lämna dina förslag inför årsstämman

Dina idéer är viktiga för att utveckla huset, och till årsstämman kan du lämna in dina förslag.

Du har fram till den 10 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
  • Ett förslag till beslut.
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer.
  • Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

Motionerna publiceras med namn på brfskapplandsgatan.se under ”Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Valberedning

Just nu arbetar styrelsen med att hitta kandidater till den kommande styrelsen. Kontakta valberedningen om du är intresserad, så berättar de mer.