Tydligare regler vid renovering!

Vattenskador är vanliga och kostsamma, både för lägenhetsinnehavare och för bostadsrättsföreningar. Därför har vi tagit fram tydligare regler för vad som gäller vid renovering av kök och badrum.

Det finns ytterligare en aspekt, och det är att den relining som gjorts i huset har en garanti kopplad till sig. Om arbetet med avlopp och golvbrunnar inte görs med en försegling, som reliningsföretaget ska göra, riskeras garantin. Kostnaden för förseglingen har vi bestämt att föreningen tar. Vid renovering av kök och badrum krävs i regel ett skriftligt tillstånd från styrelsen.

Läs mer om vad som gäller vid olika typer av renovering i din pärm (kompletterande blad delas ut i veckan), eller här på webbplatsen under avsnittet om renovering. Där finns tips om hur du hittar certifierade hantverkare, den blankett du ska fylla i innan du påbörjar arbetet, med mera.

Det är den som beställer arbetet som är ansvarig gentemot föreningen vid ett arbete som skadar fastigheten.