Dialog och information om lokalen

Styrelsen arbetar just nu med att förbereda ett möte om lokalen. När detta möte kommer att hållas är inte fastställt. Vi återkommer i detta ärende. Tidigare angivet datum för mötet gäller alltså inte.