Arbetsgrupper för gård, trivsel och lokal

Föreningen har en arbetsgrupp som arbetar med gård och trivsel. Det handlar om att planera hur vi kan göra det trevligare och det är möjligt att i den mån man vill ta initiativ till egna projekt. Om du vill ingå i denna grupp, kontakta Gun-Marie Håman i uppgång 13.

Arbetsgruppen för den tomma lokalen arbetar vidare med att utreda förutsättningarna för att bygga om enligt medlemmarnas önskemål, En stor del av utredningsarbetet är klart, men innan beslut fattas om hur vi går vidare, så finns planer på att möta entreprenörer och bostadsrättsföreningar som har gjort liknande resor, och dra nytta av deras erfarenheter. Därefter kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte.