Höjda hyror för hyresgäster, från 1 april

Ni som bor som hyresgäster i huset kommer från den 1 april att få en höjd hyra motsvarande 1,7 procent. Nivån har förhandlats fram med Hyresgästföreningen och ligger på samma nivå som genomsnittet för privata fastighetsägare. I de avier som skickas ut under mars är hyreshöjningen med.