Var med och ta fram idéerna för ny trädgård!

löv

Det finns planer på att göra vår trädgård till en roligare och bättre planerad plats än idag. Det går att göra oändligt mycket, men i ett första skede behövs några som vill vara med och ta fram de första visionerna med en plan för utveckling, tillsammans med en landskapsarkitekt, eller liknande. Förslaget ska sedan presenteras för styrelsen.
Det är gruppen för gård och trivsel som håller i arbetet. Gruppen har idag inte tillräckligt många personer, och för att få fart i arbetet behövs fler engagerade. Kontakta Gun Marie Håman om du vill delta i arbetet: 031-82 16 41