Aktuellt om balkongrenovering

För att få in priser på renovering av balkongerna ska ett förfrågningsunderlag snart skickas ut. När olika priser och lösningsförslag presenterats (under försommaren), kommer styrelsen att återkomma om hur den fortsatta processen kommer att se ut.

Inriktningen just nu är att behålla och renovera balkongplattan och fasader, men riva fronten och ersätta den med en front av till exempel vitt opalglas. Betongfronten som vi har nu är känslig för korrosion, och ett material som glas är lättare att underhålla.
Vi undersöker också möjligheten till inglasning som tillval för de boende.
Det är viktigt att poängtera att detta är den inriktning vi ser nu.
Beslutet som ska tas tar hänsyn till ekonomi, livlängd och medlemmarnas önskemål, men också möjligheten att göra renoveringen så att det passar in med övriga projekt.