Sanering av källare och tvättmaskiner

Saneringen av källaren pågår, och tvättmaskinerna rengörs nu från sot. Även cykelutrymmena kommer att saneras, vilket innebär att cyklar måste flyttas, och detaljer om detta återkommer vi om. Under den här perioden får grovsoprummet inte användas, och vistas i minsta möjliga mån i källaren för att inte störa de som arbetar. Tvättstugan kan börja användas från och med att de första maskinerna installerats (de installeras i takt med att de blir klara), troligen under vecka 50, och de bokas då som vanligt. 
Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att höja brandsäkerheten i huset. Åtgärder har rekommenderats av en brandinspektör, och vi återkommer om exakt vad som ska göras. Att röksäkra källardörrarna är en obligatorisk åtgärd, och vi kommer dessutom att lyfta brandsäkerheten ytterligare med en kombination av frivilliga åtgärder. 

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17