Nytt om lokalprojektet

Föreningen har en tom lokal i bottenplan på drygt 600 kvm. Under 2014 har styrelsen undersökt hur den bäst kan utvecklas och bjudit in till möten med medlemmarna för att visa skisser, presentera kalkyler för ekonomin och diskutera ambitioner och önskemål. Utifrån dessa diskussioner och skisser har föreningen fått bygglov för sju lägenheter, gemensamhetsutrymmen och en övernattningslägenhet i lokalen.

Styrelsen har arbetat och arbetar för att förbereda ett förslag till medlemmarna inför färdigställande. För tillfället undersöks husets förutsättningar i detalj, så att det är möjligt att ta in priser för att utföra arbetet. Utifrån de anbud som sedan kommer in från mäklare och byggentreprenörer, får medlemmarna i föreningen sedan ta ställning till förslaget under en föreningsstämma under våren. Strax därefter kan färdigställandet starta.
Till förslaget kan det också kopplas på åtgärder som är angränsande, till exempel nya porttelefoner och säkerhetsdörrar till medlemmarna.

Skisser som legat till grund för diskussioner och bygglov hittar du här