Familjebostäder vill bygga vindslägenheter

Familjebostäder, som äger huset närmast oss (i sydväst), vill bygga taklägenheter. De bygger om vindarna till lägenheter, och har för detta sökt bygglov.

Förändringen innebär att delar av huset blir högre än idag, vilket kan ge mer skugga och ökad insyn för vissa. För en del kan ökad skugga vara önskvärt, för andra ett problem.

Kommunen har därför gett alla grannar möjlighet att yttra sig, och om du som boende har synpunkter eller frågor ska du kontakta stadsbyggnadskontoret.

Information om detta finns även i våra trapphus sedan ett par veckor. Stadsbyggnadskontorets beslut kan sedan också överklagas, om man inte är nöjd med beslutet.

Bygglovsansökan med kontaktuppgifter och skisser