Avgifter och hyror 2016

Tack vare lägenhetsprojektets framgång har styrelsen beslutat att avgifterna för föreningens medlemmar kommer sänkas med 10 % from 1 april 2016. Hyrorna i föreningens hyresrätter förhandlas under februari.