Nya lägenhetsdörrar beställda, montering i maj

S43medflerpunktslas
Exempel på säkerhetsdörr av den typen vi beställt, men färg/nyans kan skilja sig åt något. Dörren har tre låspunkter: uppe, nere och i mitten – utöver eventuellt överlås.

Föreningens medlemmar bestämde vid den senaste årsstämman att byta ut alla lägenhetsytterdörrar. Bytet innebär inte någon höjning av avgiften.

Bytet är inte valfritt för de boende, utan en obligatorisk underhållsåtgärd för att huset ska klara gällande brandsskyddsregler.

De nya säkerhetsdörrarna, av märket Daloc, ger ett mycket bättre skydd mot inbrott, brand, samt ljud och dofter från trapphuset. De liknar de befintliga dörrarna i färgvalet.

  • Dörrarna är säkerhetsklassade och brandskyddsklassade.
  • De är försedda med tittöga av vidvinkeltyp och ringklocka.
  • Brevinkast saknas, och ersätts av fastighetsboxar i entréerna.
  • Utanför varje dörr monteras en tidningshållare.
  • Låscylindern från ditt befintliga huvudlås sätts i den nya dörren, så du behåller dina nycklar – men den nya dörren har tre punkter där den låser mot dörrkarmen, jämfört med en punkt idag (oräknat eventuellt överlås).

Läs mer om dörrtypen här

Alla medlemmar har fått en beställningsblankett för dörrar och eventuella tillval. Den är obligatorisk att fylla i och lämna in enligt anvisning, senast den 20 mars. Inget går att beställa, lägga till eller ändra efter detta datum.

Den ska lämnas in av alla oavsett om man önskar tillval eller ej, eftersom vi vill veta att du har gjort ett aktivt val. Skulle du trots allt inte göra ett aktivt val, så får du den standarddörr som styrelsen har beställt.

Tillvalsblankett

Eventuell innerdörr tas bort

Om du idag har en innerdörr tillsammans med din ytterdörr, kommer innerdörren att tas bort. Det kan dock synas var gångjärnen har suttit, eftersom fogmassans nyans kan skilja sig något från dörrfodrets. Det rör sig om en liten yta, och är något som respektive lägenhetsinnehavare själv får hantera, om denne anser att det behövs.

 

Dörrbytet planeras att starta v. 18, i början av maj, och beräknas ta 2-3 veckor

Entreprenören, är Secor AB, som ägs av Daloc AB, som levererar dörrarna.

Ungefär fem-sex arbetsdagar innan Secor besöker din lägenhet kommer ni att få information direkt i brevlådan om vilken tid de kommer.

Montörerna kommer att arbeta måndag – fredag från ca kl 07.00 till ca kl 18.00, som längst. De kommer inte att utföra bullriga arbeten före kl 07.00 eller efter 17.00. Dörrbytet beräknas ta ca 2–4 timmar per lägenhet. Montörerna kommer att grovstäda efter sig, medan hyresgästen finstädar.

  • Innan dörren monteras ska alla kläder och liknande plockas bort inom ett område av cirka 1,5 m från lägenhetsdörren.
  • När arbetena utförs måste lägenheterna vara tillgängliga, antingen via någon som är hemma, eller att nyckel lämnas till Tomas Zeljko, Skäpplandsgatan nr 13, i ett tydligt namnat kuvert. Alltså ingen frånvaro med låst extralås under denna tidpunkt!

 

Kontaktpersoner:

Tomas Zeljko 0735-355545, föreningens representant, eller Micael Avenstam ifrån Secor 0725-623030

Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell premiesänkning.