Byte av golvbrunnar i källaren

I veckan kommer arbete med att byta golvbrunnar i källaren påbörjas, detta arbetet kommer påverka framkomligheten i källaren och även vara väldigt bullrigt.

Mvh,
Styrelsen