Kamerabevakning

Till följd av flertal inbrott och försök till inbrott orsakar föreningen stora kostnader, har
styrelsen har nu beslutat om kamerabevakning i föreningens källarutrymme.
Användandet av kamerabevakning syftar till att förebygga och säkra bevis vid brott och inte att kontrollera medlemmar.

Läs mer om vår policy för kamerabevakning här Policy för kamerabevakning

/Styrelsen

Ingen höjning av avgifter under 2018

Styrelsen har fattat beslut om att inte höja avgifterna för medlemmarna i föreningen under 2018.

Vår ekonomi är stabil, och föreningen har efter avsättning till underhållsfond ett betryggande positivt kassaflöde, vilket kan användas för till exempel underhåll eller avbetalning på lån.

Container 10-12 november

Den 10-12 november står en container utanför huset. Passa på att rensa i förråd och bli av med saker som står och samlar damm.
Om du har saker i gott skick som du vill bli av med, som andra kan ha nytta av, kontakta Rescue mission 031-401410, 0739-736471, www.rescuemissionsweden.se

Planerat underhåll 2018

Under vintern och resten av 2018 väntar endast mindre underhåll av fastigheten. Tvättstugan får ytterligare maskin, om det behovet uppstår, och vi kommer enligt plan att göra en injustering av vissa värmeelement och renovera sopsugen. Vi kommer också att genomföra besiktning och underhåll av badrumsfönster.

Container 18-20 augusti

 

18-20 augusti står en container på husets baksida.

OBS Har du saker i gott skick som du vill bli av med, som andra kan ha nytta av, kontakta RESCUE MISSION 031-401410, 0739-736471
www.rescuemissionsweden.se

Nästa tillfälle är 10-12 november

Vår bergvärmeanläggning är Sveriges största – nu kan du se den från insidan!

Nu invigs Panncentralen Frölundaborgs nya och unika bergvärmeanläggning. Byggnaden har funnits i snart sextio år, men energikällorna har gått från olja, spillvärme från Pripps bryggerier, till fjärrvärme och nu till bergvärme. Utrustningen i panncentralen har uppgraderats, anpassats och moderniserats i samband med detta.

Anläggningen är Sveriges största bergvärmeanläggning för bostäder och kommer att försörja 2200 hushåll med värme. Genom den minskar vi koldioxidutsläpp med 78 procent vad gäller uppvärmning av våra fastigheter.
Brf Skäpplandsgatan och de andra fastighetsägarna i området beslutade för något år sedan att tillsammans bygga denna anläggning, och gå över från fjärrvärme till bergvärme. Drygt 150 borrhål har borrats, vart och ett omkring 300 meter djupt.

Du som boende har nu en unik möjlighet att se anläggningen från insidan.

Torsdag den 8 juni 2017 klockan 14–18, vid Panncentralen på Marklandsgatan 23, visar vi upp anläggningen och bjuder på fika.

PROGRAM 8 juni 2017

  • Kl 14–18
  • Utställning för boende i föreningen
    Boende i medlemsföretagens fastigheter är välkomna att titta på vår gemensamma bergvärmeanläggning.
  • Medverkande företag ställer ut framför anläggningen och vi bjuder på fika. Den som vill får gärna komma in i anläggningen och titta!

Viktig information om badrumsfönster

Styrelsen planerar att genomföra besiktning och eventuellt service av samtliga badrumsfönster, utom i nyproducerade lägenheter. Detta görs för att få en bättre bild av fönstrens hållfasthet och skick.
I väntan på att vi vet vad denna besiktning visar, är det inte tillåtet att ställa sitt badrumsfönster helt öppet, för att till exempel putsa fönstret. Det är ok att ha fönstret öppet, men inte att lossa säkerhetsspärren och öppna mer så.
Besiktningen, och styrelsens anmodan att inte öppna detta fönster ”över spärren”, görs eftersom ett badrumsfönster tidigare givit vika i helt öppet läge och i kraftig vind, och styrelsen vill vara säker på att fönstren är i gott skick.

Gå med i en riktigt bra styrelse!

”Ingen kan väl ha missat vilken fantastisk förvandling huset har genomgått de senaste åren: ekonomin har stärkts, utemiljön är ett rejält lyft och huset i sig är bättre omhändertaget än någonsin. Det kan vi tacka en kompetent styrelse för, men också väldigt trevliga och kloka medlemmar i föreningen, som stöttar styrelsen på olika sätt; med förslag, feedback eller genom att delta på årsstämmor.

Styrelsen är öppen för alla medlemmar i föreningen. Det är ett roligt arbete, som ger stora möjligheter att påverka, att lära känna grannar, att skaffa sig nya erfarenheter och att ta ansvar.

Vi vill gärna berätta mer om vad det innebär att arbeta i styrelsen, för den som känner att det skulle kunna vara intressant, men som kanske är osäker på vad arbetet innebär. Hör av dig till Tomas Zeljko, i valberedningen, på 0735-35 55 45 eller mejla till valberedning@brfskapplandsgatan.se, så kan vi ha ett samtal. Du kan kontakta oss också om du vet att du vill sitta med nästa år, eller i framtiden.

Med vänlig hälsning,
Valberedningen, Gun Marie Håman och Tomas Zeljko.”

Motioner till årsstämman

Inför stämman kan du lämna in dina idéer till hur föreningen och vårt boende ska utvecklas. Du har fram till den 1 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas
  • Ett förslag till beslut
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer

Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller lägg den i föreningens postfack på Skäpplandsgatan 13. Motionerna publiceras på brfskapplandsgatan.se under ”Om föreningen och huset – Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Höjning av avgifter

I föreningens ekonomiska plan anges att avgifterna kan höjas årligen, med två procent, för en hållbar ekonomi i föreningen. En höjning på två procent kommer att gälla från den 1 januari 2017.

I våras kunde avgiften dock sänkas – detta som ett resultat av att projektet med att konvertera vår tomma lokalyta till bostäder gått enligt kalkylerna.