Kategori: Uncategorized

 • Kallelse föreningsstämma 2024

  Tid: Onsdag 15 maj, 2024, kl. 17.30 – 20.00 Plats: Högsbo församlingshem, Bankogatan 61, Göteborg Motioner till stämman: Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta  senast söndag, 28 april till styrelsen.

 • Buller vid renoveringar

  Vi vill påminna om reglerna som gäller vid renoveringar. Det är viktigt att ta hänsyn till omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (vardagar 08.00-17.00, helger 11-17).

 • Container 5/4-24

  Styrelsen har beställt en container som kommer ställas ut den 5/4 och hämtas 8/4. Blandat avfall gäller och behöver ni slänga något annat som t.ex farligt avfall hänvisar vi till Högsbo ÅVC. Mvh,Styrelsen

 • Tillägg i parkeringsreglerna

  För att öka intresset för de nya laddstolparna kommer styrelsen att införa förtur i elplatskön till köande med fordon som kommer nyttja laddstolpar. Kön till motorvärmarna och platser utan el blir oberörda av detta. Se regler här. Mvh,Styrelsen

 • Renovering av uteplats

  Renoveringen av uteplatsen kommer påbörjas Mån vecka 32. Under byggnationen kommer det inte vara möjligt att bruka eller leka uteplatsen. Detta arbete beräknas vara klart under Augusti månad.Under hösten kommer även planteringarna att ses över. Mvh,Styrelsen

 • Uppdaterade tvättider

  Det har inkommit önskemål om förlängda tvättider på kvällen, styrelsen kommer nu att ändra tvättiden från 17-20 till 17-21 plus en timme tork under en prövoperiod. Detta för att vi inte har full insikt i ljudvolym och eventuell störning detta kan komma att medföra. Vi önskar därför att ni som bor i anslutning till tvättstugan…

 • Laddboxar

  Styrelsen har beslutat att byta ut motorvärmarna i buskagelängan mot laddboxar, detta bekostas till 50% av bidrag från Naturvårdsverket. Vi kommer även att söka bidrag för platserna vid muren men väljer att inte utnyttja detta än. Laddboxarna kommer även att fungera med motorvärmare via adapter om man vill fortsätta använda detta. Elförbrukningen kommer att debiteras…

 • Intresseanmälan inglasning av balkong

  Det har inkommit intresse till Styrelsen att man vill glasa in sin balkong. Styrelsen har varit i kontakt med Alnova som utför arbetet och tagit reda på bygglovskostnader. Bygglovskostnaden betalas av varje enskild lägenhet och priset för inglasningen blir billigare ju fler man är. Är det få som är intresserade ser kostnaden ut att landa…

 • Inbrott i källaren 3/3-23

  Natten till fredag vid ca 04.00 hade vi inbrott i källaren. Två cyklar verkar ha blivit stulna men se gärna över om ni saknar något. Händelsen har polisanmälts och har diarienummer:5000-K255222-23 Mvh,Styrelsen

 • Information hissbyte

  2022-11-22 Styrelsen har fått ytterligare ny information från hissleverantören gällande start av hissbytet. Skäpplandsgatan 17  – Hissen säkerhetsbesiktad och i drift. Skäpplandsgatan 15 – Planerad säkerhetsbesiktning måndag V48. Skäpplandsgatan 13 – Planerad start måndag V48 och planerad säkerhetsbesiktning Mån V50. Slutbesiktning av samtliga hissar planerat den 21/12-22. En säkerhetsbesiktning är inte en slutbesiktning vilket innebär…

 • Du Behövs!

  Att föreningen fungerar så bra som den gör beror uteslutande på att det finns boende i huset som vill engagera sig på olika sätt: i styrelsearbetet, eller genom att hjälpa till inom andra områden. Det innebär att du behövs! Samtidigt kan det vara svårt att hjälpa till, om det inte beskrivs hur man kan hjälpa…

 • Brandskydd / Utrymningsvägar

  Trapphus samt vinds- och källargångar är utrymningsvägar och ska hållas fria från saker. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrum eller i lägenhet.  Inget brandfarligt material får förvaras i trapphusen. Fönster i trapphus ska hållas fria från blommor och andra prydnader som inte godkänts av styrelsen. Saker stående i vinds- och källargångar kommer tas bort av fastighetsskötaren.…

 • Kallelse årsstämma

  Då är det tid för årsstämma i BRF Skäpplandsgatan 13 – 17. Tid: Tisdagen den 5 maj 2020 kl 18:00 – 20:00. Plats: Frölundaborg. Motioner: Sista datum för motioner är den 21 april 2020. Skickas till föreningens e-postadress eller lämnas i föreningens postfack i uppgång 13. Hoppas vi ses!   /Styrelsen

 • Inget behov av avgiftshöjning!

  Med anledning av den kraftigt ökade tomträttsavgälden annonserade styrelsen på årsmötet att det fanns risk för avgiftshöjningar. SBC har nu inkommit med förslag till budget och tack vare föreningens starka ekonomi saknas behov av avgiftshöjningar. Goda besked! /Styrelsen

 • Uppdatering från styrelsen

  Nu har hösten kommit och styrelsearbetet tagit full fart. Här kommer några korta uppdateringar inför den kommande perioden. Takförbättringar – Som togs upp på årsmötet behöver taket behöver förbättras och bl.a. nytt papper läggas. I samband med detta kommer viss omfogning av fasaden att ske. SBC har skrivit ihop ett anbudsunderlag och ska påbörja processen att stämma…

 • Ny tvättmaskin

  I september installerades en ny tvättmaskin i tvättstugan. Vi fortsätter att installera nya maskiner i takt med att de gamla slits ut, eftersom större reparationer av gamla maskiner blir mer kostsamt i längden.

 • Grovsopor av större slag ska slängas i containern

  Det är väldigt bra om ni som behöver slänga möbler, gör detta i containern istället för grovsoprummet. Det är dyrt och besvärligt att få ut en säng ur grovsoprummet, och som medlem i föreningen kan du bidra med att slänga möbler och liknande på rätt sätt.

 • Parkering

  Medan Familjebostäder renoverar sin fastighet behöver de ha tillgång till parkeringsplatserna intill deras hus. Det är inte tillåtet för oss eller andra i området att parkera på andra platser än den man själv betalar för. Det är viktigt att detta följs, eftersom det annars kan bli trångt och besvärligt att komma fram i området.

 • Årsstämma 2017

  Årets föreningsstämma hålls i församlingshemmet i Högsbo kyrka onsdag 19/4 kl. 18.00. Ladda ner årsredovisningen för 2016 här. Välkomna!

 • Ta en titt på rummet den 1 november, kl 18-19

  Nu kan du börja använda övernattningsrummet Från och med den 1 november går övernattningsrummet att hyra. Kostnaden är 150 kr per dygn, och man kan hyra det i max fem dagar i taget. Mer information om hur du går tillväga Ta en titt på rummet den 1 november, kl 18-19 Är du nyfiken på hur…