Gå med i en riktigt bra styrelse!

”Ingen kan väl ha missat vilken fantastisk förvandling huset har genomgått de senaste åren: ekonomin har stärkts, utemiljön är ett rejält lyft och huset i sig är bättre omhändertaget än någonsin. Det kan vi tacka en kompetent styrelse för, men också väldigt trevliga och kloka medlemmar i föreningen, som stöttar styrelsen på olika sätt; med förslag, feedback eller genom att delta på årsstämmor.

Styrelsen är öppen för alla medlemmar i föreningen. Det är ett roligt arbete, som ger stora möjligheter att påverka, att lära känna grannar, att skaffa sig nya erfarenheter och att ta ansvar.

Vi vill gärna berätta mer om vad det innebär att arbeta i styrelsen, för den som känner att det skulle kunna vara intressant, men som kanske är osäker på vad arbetet innebär. Hör av dig till Tomas Zeljko, i valberedningen, på 0735-35 55 45 eller mejla till valberedning@brfskapplandsgatan.se, så kan vi ha ett samtal. Du kan kontakta oss också om du vet att du vill sitta med nästa år, eller i framtiden.

Med vänlig hälsning,
Valberedningen, Gun Marie Håman och Tomas Zeljko.”

Lämna dina förslag inför årsstämman

Dina idéer är viktiga för att utveckla huset, och till årsstämman kan du lämna in dina förslag.

Du har fram till den 10 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
  • Ett förslag till beslut.
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer.
  • Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

Motionerna publiceras med namn på brfskapplandsgatan.se under ”Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Valberedning

Just nu arbetar styrelsen med att hitta kandidater till den kommande styrelsen. Kontakta valberedningen om du är intresserad, så berättar de mer.