Tydligare regler vid renovering!

Vattenskador är vanliga och kostsamma, både för lägenhetsinnehavare och för bostadsrättsföreningar. Därför har vi tagit fram tydligare regler för vad som gäller vid renovering av kök och badrum.

Det finns ytterligare en aspekt, och det är att den relining som gjorts i huset har en garanti kopplad till sig. Om arbetet med avlopp och golvbrunnar inte görs med en försegling, som reliningsföretaget ska göra, riskeras garantin. Kostnaden för förseglingen har vi bestämt att föreningen tar. Vid renovering av kök och badrum krävs i regel ett skriftligt tillstånd från styrelsen.

Läs mer om vad som gäller vid olika typer av renovering i din pärm (kompletterande blad delas ut i veckan), eller här på webbplatsen under avsnittet om renovering. Där finns tips om hur du hittar certifierade hantverkare, den blankett du ska fylla i innan du påbörjar arbetet, med mera.

Det är den som beställer arbetet som är ansvarig gentemot föreningen vid ett arbete som skadar fastigheten.

Lämna dina förslag inför årsstämman

Dina idéer är viktiga för att utveckla huset, och till årsstämman kan du lämna in dina förslag.

Du har fram till den 10 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
  • Ett förslag till beslut.
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer.
  • Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

Motionerna publiceras med namn på brfskapplandsgatan.se under ”Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Valberedning

Just nu arbetar styrelsen med att hitta kandidater till den kommande styrelsen. Kontakta valberedningen om du är intresserad, så berättar de mer.

Tänk på att skydda dig och dina grannar mot brand!

  • Ställ inget brännbart i trapphuset. Det ska hållas rent från sådant som kan börja brinna (till exempel tidningar, emballage och barnvagnar) men också från sådant som kan blockera vid utrymning eller när räddningspersonal ska ta sig fram med till exempel en bår.
  • Håll vind och källare låsta. Det minskar risken för anlagda bränder.
  • Stäng in branden. Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte eld och rök lika fort.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Larma 112! De hjälper dig.

Läs mer om utrymning av flerfamiljshus på http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/utrymning/flerfamiljshus

Döda almar tas bort

image

Två döda almar har stått på vår mark. I dagarna kom kommunens parkpersonal för att ta ner träden.
En del av träden får ligga kvar på kommunens mark i närheten, för att bli hemvist till humlor och skalbaggar och annat som odlingarna i närheten mår bra av.

Bollplan på gång

image

Föreningen har tillsammans med övriga fastighetsägare i området stöttat kommunen i arbetet med att skapa en bollplan vid lekplatsen och odlingarna. Initiativet har tagits av de boende i området.
Nu har arbetet med grunden och dräneringen startat. Planen står klar i januari.