Information om balkongrenovering

Torsdagen den 22 januari hölls ett informationsmöte angående balkongrenoveringen.
Arbetet som kommer att utföras på era balkonger är framförallt en upprustning och förlängning av balkongplattorna med 50 cm. Ni kommer att få ett nytt räcke i aluminium och ett sk. opalglas, ett ljusgenomsläppligt, vitt glas. Vi kommer också attmåla om och snygga till träpanelen i anslutning till balkongen. I samband med renoveringen kommer ni som är medlemmar ges möjligheten att köpa till en inglasning.

Arbetsplats

Ert hus och den närmaste omgivningen kommer för en tid vara en arbetsplats för de hantverkare som utför renoveringsarbetena. Alla som är involverade i renoveringen kommer att bära en id-bricka och ta största möjliga hänsyn till er.

Tidplan

Om vädret tillåter reser vi ställningarna i början på februari. I mitten av februari börjar rivningen av balkongerna och från och med då kommer balkongerna vara avstängda. Rivningen är ett bullrigt och dammigt arbete, så var beredda på att det kommer att vara höga oljud under dagtid i ca 4 veckor. Målsättningen är att balkongerna ska vara klara till att semestern påbörjas i början av juli.

Att tänka på

Det är viktigt att era utemöbler, krukor, prydnadsföremål etc städas bort från balkongerna så snart som möjligt. Tidigare erfarenheter har visat att det också kan vara bra att plocka bort allt från fönsterbrädor och andra hyllor i närheten av balkongerna då rivningsarbetet kommer vibrera en hel del. En container kommer finnas tillgänglig mellan 30 januari till 2 februari om ni vill passa på att slänga något.
Har ni husdjur behöver ni tänka på hur de upplever den höga ljudnivån. Det bästa är om de har möjlighet att bo eller vara någon annanstans under dagen, alternativt vara i ett rum som inte vetter mot balkongen.

Tillval

Det finns möjligt för medlemmar att köpa till en inglasning till balkongen, detta bekostas i dessa fall av respektive lägenhetsinnehavare. Ni kommer också kunna välja till solskydd, matta och eluttag. Kostnaden varierar beroende på balkongens storlek.
Mer specifik information om tillvalen kommer i en separat information.

Håll koll på informationen som delas ut!

Information angående ombyggnationen kommer i fortsättningen komma från PSAB och den kommer sättas upp i trapphusen och på hemsidan. Viktig information kommer också att lämnas i era brevlådor.

Som vi tidigare nämnt är det Sven-Olof Adolfsson från PSAB som kommer vara platschef för projektet. Honom når ni på telefon 076-891 79 75. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Angelica Starke på telefon 010-209 64 18 alternativt via epost angelica.starke@rotpartner.se.

Informationsblad inför renovering

Möte om balkonger

På informationsmötet den 22 januari kom ett trettiotal boende. Rotpartner och PSAB presenterade tidplan, priser för tillval och berättade vad som ska hända.

I korthet:

  • Nu är det dags för de boende att rensa balkonger – inget får vara kvar när byggställningarna kommit upp.
  • En container för de boende, för detta ändamål, finns på plats från 30 januari till 2 februari.
  • Någon gång i början av februari reses ställningarna, och detta arbete beräknas ta två veckor.
  • Därefter påbörjas arbetet med att bila loss de mest skadade balkongdelarna. Detta arbete kommer att bullra och damma, och pågår under ungefär fyra veckor. Ta ner blomkrukor och saker på hyllor vid väggarna närmast balkongsidan, annars kan de trilla ned.
  • Därefter görs gjutning och målning, samt montering av tillval.
  • Om våren är sen kan målningen skjutas fram, men planen är att arbetet ska vara helt klart i början av juli.

Information kommer att delas ut till de boende, om tidplan, kontaktpersoner, viktiga saker att tänka på och vad som gäller för tillval som inglasning och el, till exempel. Denna information publiceras också här på webbplatsen och sätts upp i entréerna.

Information från mötet – prisexempel, tidplan, med mera.

Brf Skäpplandsgatan på Facebook

1271084_10152203108461729_809245696_o

För er som tittar på nyhetsbreven i entrén och läser på brfskapplandsgatan.se, vet ni att det regelbundet kommer ut information om vad som är på gång.

Under 2015 sker många arbeten för att göra vårt boende ännu bättre, till exempel balkongrenoveringen. Därför vill vi underlätta för er genom att erbjuda Facebook som kanal att prenumerera på nyheter. Gå in på föreningens sida och ”gilla” den.

https://www.facebook.com/brfskapplandsgatan

Familjebostäder vill bygga vindslägenheter

Familjebostäder, som äger huset närmast oss (i sydväst), vill bygga taklägenheter. De bygger om vindarna till lägenheter, och har för detta sökt bygglov.

Förändringen innebär att delar av huset blir högre än idag, vilket kan ge mer skugga och ökad insyn för vissa. För en del kan ökad skugga vara önskvärt, för andra ett problem.

Kommunen har därför gett alla grannar möjlighet att yttra sig, och om du som boende har synpunkter eller frågor ska du kontakta stadsbyggnadskontoret.

Information om detta finns även i våra trapphus sedan ett par veckor. Stadsbyggnadskontorets beslut kan sedan också överklagas, om man inte är nöjd med beslutet.

Bygglovsansökan med kontaktuppgifter och skisser

Nytt om lokalprojektet

Föreningen har en tom lokal i bottenplan på drygt 600 kvm. Under 2014 har styrelsen undersökt hur den bäst kan utvecklas och bjudit in till möten med medlemmarna för att visa skisser, presentera kalkyler för ekonomin och diskutera ambitioner och önskemål. Utifrån dessa diskussioner och skisser har föreningen fått bygglov för sju lägenheter, gemensamhetsutrymmen och en övernattningslägenhet i lokalen.

Styrelsen har arbetat och arbetar för att förbereda ett förslag till medlemmarna inför färdigställande. För tillfället undersöks husets förutsättningar i detalj, så att det är möjligt att ta in priser för att utföra arbetet. Utifrån de anbud som sedan kommer in från mäklare och byggentreprenörer, får medlemmarna i föreningen sedan ta ställning till förslaget under en föreningsstämma under våren. Strax därefter kan färdigställandet starta.
Till förslaget kan det också kopplas på åtgärder som är angränsande, till exempel nya porttelefoner och säkerhetsdörrar till medlemmarna.

Skisser som legat till grund för diskussioner och bygglov hittar du här

Sanering av källare efter rökskador

Saneringen av källaren pågår nu i cykelrummet. Tvättstugan fungerar åter, och maskinerna i tvättstuga och torkrum har antingen bytts ut eller renoverats.
En brandvarnare ska finnas i alla hem. Saknar du en fungerande brandvarnare, kan du kontakta styrelsen på info@brfskapplandsgatan.se, så kommer du att få en.