Nya lägenheter till försäljning!

Uteplatser
Vi säljer nu åtta nyproducerade lägenheter i vår bostadsrättsförening på Skäpplandsgatan i Högsbo!

Lägenheterna ligger ute till försäljning hos Skandiamäklarna och inflyttning är planerad till 16 maj 2016.
Vi har nu (feb 2016) sålt 6 av lägenheterna:
G:Projekt�1_BRFBRF Skäpplandsgatan 13-1714002 - Lägenheter p

Här bor du i ett nytt boende med buss- och spårvagnskommunikationer bara runt hörnet. Änggårdsbergens naturreservat, Botaniska trädgården och Slottsskogen ligger på gångavstånd och du har nära till badplatser vid havet och Linnéstadens restauranger och kaféer.

Läs mer på Skandiamäklarnas hemsida!

 

Föreningens medlemmar har beslutat att bygga lägenheter i lokalen

Under extrastämman den 24 juni, beslutade föreningens medlemmar enhälligt att bygga bostadsrättslägenheter i bottenplanets lokaler. 42 medlemmar/medlemslägenheter deltog med sin röst under mötet.

Medlemmarna beslutade också, med en klar majoritet, att bygga en övernattningslägenhet, ett styrelserum samt en extra lägenhet i bottenplanets norra gavel. Det alternativa förslaget, som fick åtta röster, var att bygga en föreningslokal istället för en extra lägenhet.

Föreningen söker nu en ändring av vårt beviljade bygglov för att justera ritningarna så att lokalen kan inrymma ytterligare en lägenhet. Beviljandet beräknas gå snabbt, men medlemmarna gav under extrastämman styrelsen mandat att besluta om att genomföra byggnation enligt tidigare beviljat bygglov (med föreningslokal), om styrelsen bedömer att arbetet med med lokalprojekteringen kan dra ut på tiden eller helt stanna av, med anledning av att ritningarna justerats.

Kvällens tredje och sista beslut om förädling av vår fastighet, rörde lägenhetsdörrarna, och medlemmarna beslutade att ytterdörrarna ska bytas i hela i huset, finansierat av föreningen,när styrelsen bedömer att kassaflöde och ekonomi tillåter (med avseende på projekteringen av de nya lägenheterna).

Protokoll extra stämma 2015.

Det var verkligen roligt att se så många på plats, för att bestämma i denna viktiga fråga! 

Styrelsen kommer nu att skriva avtal med en byggare och efter sommaren påbörjas arbetet. Den totala byggtiden beräknas då till omkring sju månader. Så fort dessa detaljer blir klara, återkommer vi med mer information.

Underlaget till stämman och besluten finns här.

Extrastämma och informationsmöte om lokalombyggnad – 17 juni/24 juni

Vi som bostadsrättsförening står inför ett av de viktigaste och största besluten vi har att fatta. Därför är det viktigt att du som medlem deltar med din röst på mötet.

I tjugo år har 642 kvadratmeter stått oanvända i vårt hus. Efter att vi som förening köpte huset, har medlemmarna och styrelsen diskuterat vad vi vill göra med ytan och landat i ett förslag med lägenheter och eventuellt andra funktioner. Detta har vi fått bygglov för och det har vi nu också fått in anbud på. Men – Inget formellt beslut är fattat av medlemmarna och föreningen ännu. Det är det beslutet som ska till nu. Beslutet avgör ifall vi bygger eller inte.

Tanken är att lägenheterna ska förstärka vår förenings ekonomi: på kort sikt genom försäljning, på lång sikt genom att vi blir fler som betalar månadsavgift för löpande kostnader och fler som delar på föreningens lån. Vi kan samtidigt passa på att göra en del nödvändiga underhållsåtgärder.

På informationsmötet (den 17 juni) kommer styrelsen och Rotpartner att beskriva projektet samt de förslag som kommer att tas upp för beslut på extrastämman (den 24 juni). Förslagens ekonomiska kalkyler och prognoser kommer också beskrivas.

Det är ytterst viktigt att du som medlem meddelar din åsikt, antingen genom att delta på stämman, eller genom att ordna ett ombud genom fullmakt.

Kallelse till informationsmötet och till stämman kommer skickas ut i början av nästa vecka, troligen måndag den 15 juni. Då delas också information om projektet ut, samt blankett för fullmakt och de regler som gäller för fullmakten.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Informationsmöte: 17 juni, kl 18.30. Lokalen, husets baksida ingång från garaget.

Extrastämma: 24 juni, kl 18.30. Axel Dahlströms torg, biblioteket, A-salen.

Nytt om lokalprojektet

Föreningen har en tom lokal i bottenplan på drygt 600 kvm. Under 2014 har styrelsen undersökt hur den bäst kan utvecklas och bjudit in till möten med medlemmarna för att visa skisser, presentera kalkyler för ekonomin och diskutera ambitioner och önskemål. Utifrån dessa diskussioner och skisser har föreningen fått bygglov för sju lägenheter, gemensamhetsutrymmen och en övernattningslägenhet i lokalen.

Styrelsen har arbetat och arbetar för att förbereda ett förslag till medlemmarna inför färdigställande. För tillfället undersöks husets förutsättningar i detalj, så att det är möjligt att ta in priser för att utföra arbetet. Utifrån de anbud som sedan kommer in från mäklare och byggentreprenörer, får medlemmarna i föreningen sedan ta ställning till förslaget under en föreningsstämma under våren. Strax därefter kan färdigställandet starta.
Till förslaget kan det också kopplas på åtgärder som är angränsande, till exempel nya porttelefoner och säkerhetsdörrar till medlemmarna.

Skisser som legat till grund för diskussioner och bygglov hittar du här

Dialog och information om lokalen 10 april

Plan-del-2-alt-c.ai

Sedan länge, över tjugo år, har vår lokal på bottenplan stått tom – en yta på 642 kvadratmeter, som förr i tiden var plats för ett tryckeri. Styrelsen i Brf Skäpplandsgatan 13-17 har frågat de boende vad vi ska göra med ytan, i en enkät och i ett dialogmöte. Det som stod högst på listan var lägenheter, övernattningslägenhet, samlingslokal och gym.
Utifrån detta har vi i styrelsen arbetat för att ta fram ett förslag på hur ytan bäst kan användas. Målet har varit att ta fram ett förslag som stärker föreningens ekonomi, och ökar trivseln.

Beslut om lokalen tas på en stämma

Vi har under hösten gjort en bullermätning för att se hur vi kan bygga, kontaktat mäklare för att få deras synpunkter och pratat med stadsbyggnadskontoret. Därefter har vi tagit hjälp av företaget Rotpartner för att rita upp hur ytan kan disponeras, och det är de skisser du kan se här intill.

Dessa skisser är en del av det underlag som kommer att presenteras på en ordinarie eller extra stämma under detta halvår. Detta är en sorts tjuvtitt.

Vi kommer också att presentera en bedömning av ekonomin i projektet, så att medlemmarna ska kunna ta ställning.

Informationsträff, öppet hus 10 april kl 18.00

Inför beslutet på årsstämman är alla boende i huset välkomna att delta i en informationsträff nere i lokalen, där vi kan prata om skisserna med arkitekten, ställa frågor och prata om ekonomin.

En produktion av bostadsrätter kommer innebära att vi får ett initialt ekonomiskt överskott. Vi blir dessutom fler medlemmar som delar på driftskostnader och lån. Därigenom kommer vi förbättra vårt framtida årliga ekonomiska resultat och även indirekt sänka föreningens belåningsgrad. Vi skulle alltså stå starkare i ekonomiskt tuffa tider eller om oförutsedda renoveringsbehov dyker upp. En övernattningslokal och plats för hobbyaktiviteter är en trevlig bonus.

Välkomna till lokalen måndag den 10 april kl 18.00!

Sedan då?

Om beslut fattas om ombyggnad kommer förfrågningsunderlag att tas fram och en upphandling att genomföras. Projektet kan tidigast påbörjas efter sommaren, eftersom bygglovshandlingar ska tas fram, upphandlingar göras, detaljerade ritningar tas fram, etc.

Handlingar:

Arbetsgrupper för gård, trivsel och lokal

Föreningen har en arbetsgrupp som arbetar med gård och trivsel. Det handlar om att planera hur vi kan göra det trevligare och det är möjligt att i den mån man vill ta initiativ till egna projekt. Om du vill ingå i denna grupp, kontakta Gun-Marie Håman i uppgång 13.

Arbetsgruppen för den tomma lokalen arbetar vidare med att utreda förutsättningarna för att bygga om enligt medlemmarnas önskemål, En stor del av utredningsarbetet är klart, men innan beslut fattas om hur vi går vidare, så finns planer på att möta entreprenörer och bostadsrättsföreningar som har gjort liknande resor, och dra nytta av deras erfarenheter. Därefter kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte.