Sanering av källare efter rökskador

Saneringen av källaren pågår nu i cykelrummet. Tvättstugan fungerar åter, och maskinerna i tvättstuga och torkrum har antingen bytts ut eller renoverats.
En brandvarnare ska finnas i alla hem. Saknar du en fungerande brandvarnare, kan du kontakta styrelsen på info@brfskapplandsgatan.se, så kommer du att få en.

Sanering av källare och tvättmaskiner

Saneringen av källaren pågår, och tvättmaskinerna rengörs nu från sot. Även cykelutrymmena kommer att saneras, vilket innebär att cyklar måste flyttas, och detaljer om detta återkommer vi om. Under den här perioden får grovsoprummet inte användas, och vistas i minsta möjliga mån i källaren för att inte störa de som arbetar. Tvättstugan kan börja användas från och med att de första maskinerna installerats (de installeras i takt med att de blir klara), troligen under vecka 50, och de bokas då som vanligt. 
Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att höja brandsäkerheten i huset. Åtgärder har rekommenderats av en brandinspektör, och vi återkommer om exakt vad som ska göras. Att röksäkra källardörrarna är en obligatorisk åtgärd, och vi kommer dessutom att lyfta brandsäkerheten ytterligare med en kombination av frivilliga åtgärder. 

Saneringsinformation

Saneringen efter branden i ett källarutrymme kommer att genomföras i flera etapper. Här är en första information.

Prio trapphus och tvättstuga
Först prioriteras sanering av trapphusen och utrymmen i och kring tvättstugan. För att kunna sanera i källaren kommer en dörr att sättas upp mellan tvättstugekorridoren och utrymmet utanför grovsoprum och cykelförråd. Observera att tvättstugan är helt stängd den kommande veckan och endast saneringspersonalen tillträde hit och till korridor och rum runt tvättstugan. Detta för att underlätta arbetet. 

Samtliga tvättmaskiner och torktumlare kommer att transporteras iväg för sanering. Från den 8 december kommer tillbakatransport påbörjas av maskinerna och tvättstugan successivt att kunna börja användas igen; dock ber vi om förståelse för att detta fortsatt är en arbetsplats för saneringspersonalen. I drygt mitten av december beräknas tvättstugan att vara igång fullt ut igen.

Nästa etapp – cyklar med mera 
När tvättstugekorridoren är färdigsanerad tar nästa etapp vid. Bland annat innebär det att alla cyklar behöver flyttas, för att kunna sanera i cykelförråden. Mer info om datum och arbetsgång i detta kommer längre fram. 

Sanering i min lägenhet?
Har du behov av sotsanering inne i din lägenhet, på grund av branden, ta kontakt med Jerker Hamrén för vidare hjälp. 
Kostnaden för sanering av golv, väggar och tak går på föreningens försäkring. Kostnaden för (eventuell) sanering av lösöre tar du via din hemförsäkring.  

 

Arbetsgrupper för gård, trivsel och lokal

Föreningen har en arbetsgrupp som arbetar med gård och trivsel. Det handlar om att planera hur vi kan göra det trevligare och det är möjligt att i den mån man vill ta initiativ till egna projekt. Om du vill ingå i denna grupp, kontakta Gun-Marie Håman i uppgång 13.

Arbetsgruppen för den tomma lokalen arbetar vidare med att utreda förutsättningarna för att bygga om enligt medlemmarnas önskemål, En stor del av utredningsarbetet är klart, men innan beslut fattas om hur vi går vidare, så finns planer på att möta entreprenörer och bostadsrättsföreningar som har gjort liknande resor, och dra nytta av deras erfarenheter. Därefter kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte.

Döda almar tas bort

image

Två döda almar har stått på vår mark. I dagarna kom kommunens parkpersonal för att ta ner träden.
En del av träden får ligga kvar på kommunens mark i närheten, för att bli hemvist till humlor och skalbaggar och annat som odlingarna i närheten mår bra av.

Bollplan på gång

image

Föreningen har tillsammans med övriga fastighetsägare i området stöttat kommunen i arbetet med att skapa en bollplan vid lekplatsen och odlingarna. Initiativet har tagits av de boende i området.
Nu har arbetet med grunden och dräneringen startat. Planen står klar i januari.

Containersuccé

Containern som föreningen beställt gav upphov till möten och byten medlemmarna emellan, förutom att vi som bor i huset kunde bli av med sådant vi inte har användning för. Dessutom kunde en stor mängd möbler och prylar skänkas till hjälporganisationer. Tack alla! Vi gör om detta under minst ett tillfälle nästa år.