Trivsel och gård

Sanering av källare efter rökskador

Saneringen av källaren pågår nu i cykelrummet. Tvättstugan fungerar åter, och maskinerna i tvättstuga och torkrum har antingen bytts ut eller renoverats. En brandvarnare ska finnas i alla hem. Saknar du en fungerande brandvarnare, kan du kontakta styrelsen på info@brfskapplandsgatan.se, så kommer du att få en.

Har du en fungerande brandvarnare? 

En brandvarnare bör finnas i alla hem. Saknar du en fungerande brandvarnare, kan du kontakta styrelsen på info@brfskapplandsgatan.se, så kommer du att få en. Du som bor i hyresrätt kommer, oavsett om du har en brandvarnare eller ej, att kontaktas så att vår fastighetsskötare kan kontrollera och eventuellt installera brandvarnare kostnadsfritt

Sanering av källare och tvättmaskiner

Saneringen av källaren pågår, och tvättmaskinerna rengörs nu från sot. Även cykelutrymmena kommer att saneras, vilket innebär att cyklar måste flyttas, och detaljer om detta återkommer vi om. Under den här perioden får grovsoprummet inte användas, och vistas i minsta möjliga mån i källaren för att inte störa de som arbetar. Tvättstugan kan börja användas från och

Saneringsinformation

Saneringen efter branden i ett källarutrymme kommer att genomföras i flera etapper. Här är en första information. Prio trapphus och tvättstuga Först prioriteras sanering av trapphusen och utrymmen i och kring tvättstugan. För att kunna sanera i källaren kommer en dörr att sättas upp mellan tvättstugekorridoren och utrymmet utanför grovsoprum och cykelförråd. Observera att tvättstugan är helt stängd den kommande veckan

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17