Nystyrelse och årsredovisning

Årsstämman ägde rum den 24 mars. Ett femtiotal medlemmar kom, representerande ett trettiotal lägenheter.

Under årsstämman beslutades bland annat att godkänna årsredovisningen.

En ny styrelse valdes också:

 • Erik Axelkrans omval 1 år
 • Jerker Hamrèn kvar 1 år
 • Magdalena Helander nyval 2 år
 • Gun-Marie Håman kvar 1 år
 • Kristina Jungbark nyval 2 år
 • Anders Larsson nyval 2 år
 • Tobias Persson nyval 1 år

Till styrelsesuppleant väljs:

 • Tomas Zeljko nyval 1 år

Styrelsen utser posterna inom sig på ett konstituerande möte.

Valberedningen för kommande år utgörs av:

 • Elsa Johnsson
 • Lena Rostberg
 • Kristian Lukacevic

Protokollet i sin helhet publiceras under övergripande dokument

 

Stort tack till alla som kom!

Dags för årsstämma, 24 mars

Alla medlemmar i Brf Skäpplandsgatan hälsas välkomna till föreningens årsstämma, måndag den 24 mars, kl 18-20, Högsbo kyrkas församlingshem.
Det är en milstolpe i föreningens historia, eftersom vår första årsredovisning ska upp till beslut. I årsredovisningen finns också en förvaltningsberättelse som berättar vad som har hänt från det att vi tog över huset. Och det är mycket som har skett under året!
Alla medlemmar får kallelsen och dagordningen utdelade i sina brevinskast, tillsammans med årsredovisningen, under slutet av vecka tio.

Arbetsgrupper för gård, trivsel och lokal

Föreningen har en arbetsgrupp som arbetar med gård och trivsel. Det handlar om att planera hur vi kan göra det trevligare och det är möjligt att i den mån man vill ta initiativ till egna projekt. Om du vill ingå i denna grupp, kontakta Gun-Marie Håman i uppgång 13.

Arbetsgruppen för den tomma lokalen arbetar vidare med att utreda förutsättningarna för att bygga om enligt medlemmarnas önskemål, En stor del av utredningsarbetet är klart, men innan beslut fattas om hur vi går vidare, så finns planer på att möta entreprenörer och bostadsrättsföreningar som har gjort liknande resor, och dra nytta av deras erfarenheter. Därefter kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte.