Aktuellt om balkongrenovering

För att få in priser på renovering av balkongerna ska ett förfrågningsunderlag snart skickas ut. När olika priser och lösningsförslag presenterats (under försommaren), kommer styrelsen att återkomma om hur den fortsatta processen kommer att se ut.

Inriktningen just nu är att behålla och renovera balkongplattan och fasader, men riva fronten och ersätta den med en front av till exempel vitt opalglas. Betongfronten som vi har nu är känslig för korrosion, och ett material som glas är lättare att underhålla.
Vi undersöker också möjligheten till inglasning som tillval för de boende.
Det är viktigt att poängtera att detta är den inriktning vi ser nu.
Beslutet som ska tas tar hänsyn till ekonomi, livlängd och medlemmarnas önskemål, men också möjligheten att göra renoveringen så att det passar in med övriga projekt.

Var med och ta fram idéerna för ny trädgård!

löv

Det finns planer på att göra vår trädgård till en roligare och bättre planerad plats än idag. Det går att göra oändligt mycket, men i ett första skede behövs några som vill vara med och ta fram de första visionerna med en plan för utveckling, tillsammans med en landskapsarkitekt, eller liknande. Förslaget ska sedan presenteras för styrelsen.
Det är gruppen för gård och trivsel som håller i arbetet. Gruppen har idag inte tillräckligt många personer, och för att få fart i arbetet behövs fler engagerade. Kontakta Gun Marie Håman om du vill delta i arbetet: 031-82 16 41

Gratisbutik i källaren

Nu planeras för att testa en gratisbutik i källaren. Här kommer du att kunna lämna saker som fungerar och som är av värde för andra, men som du själv kanske inte vill ha. Du kan också hitta prylar att ta med, istället för att köpa nya i en butik. Bra för ekonomin och för miljön – ett trevligt initiativ från gårds- och trivselgruppen. Har du en hylla som kan passa för att ställa prylar på, att hänga på väggen, kontakta Gun Marie Håman: 031-82 16 41
Gratisbutiken testas fram till hösten, och om den fungerar och sköts (alltså att man hittar användbara saker där) så kan det bli en permanent lösning. Vi återkommer med mer information.